Ezekben az ügyekben járt el a Békés megyei Ügyészség a 29. héten

Letartóztatás elrendelése

1.
A Békési Járási Ügyészség kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kezdeményezte egy mezőberényi illetőségű testvérpár – egy 43 éves férfi és egy 35 éves nő – letartóztatását, akik 2020 szeptembere és 2021 februárja között ún. „kristállyal” kereskedtek.

A kábítószernek minősülő anyagot a testvérpár férfi tagja szerezte be, majd a drog tovább értékesítését a nő bonyolította le békési lakóhelyén. A házban és a férfi kocsijában is foglaltak le a rendőrök kábítószergyanús anyagokat. A férfit korábban a bíróság hasonló jellegű bűncselekmény – új pszichoaktív anyaggal visszaélés – miatt végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, de ez sem tartotta vissza attól, hogy ismétilyen jellegű bűncselekményt kövessen el.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére elsősorban arra tekintettel került sor, mivel megalapozottan feltehető volt, hogy a terheltek szabadlábra kerülésük esetén a még fel nem lelt tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével vagy a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával a bizonyítást megnehezítenék, illetőleg a férfi esetében a bűnismétlés veszélye is fennállt. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte a terheltek letartóztatását.

2.
Az Orosházi Járási Ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének kísérlete és további 4 rendbeli lopás vétsége miatt kezdeményezte egy többszörösen büntetett előéletű 38 éves orosházi férfi letartóztatását.

A férfi 2021. június 02-án, az esti órákban Orosházán, a Móricz Zsigmond utcán beszédbe elegyedett egy férfival, majd tőle koldulás jelleggel pénzt kért. Amikor a sértett elővette a pénztárcáját, akkor a terhelt a 32.000.-Ft készpénzt tartalmazó tárcát a sértett kezéből kikapta és azzal elfutott. 2021. július 05-én, a hajnali órákban az ablakot betörve bement egy gyermekélelmezési intézmény orosházi épületébe, ahonnan élelmiszert és csaptelepeket kísérelt meg jogtalanul eltulajdonítani, azonban a helyszínen tetten érték. A jogtalan eltulajdonítási szándékkal veszélyeztetett érték 364.369.-Ft-ot, a rongálással okozott kár 300.000.-Ft-ot tett ki.

A férfi 2021 áprilisában egy tárolóból egy 10.000.-Ft értékű vízmelegítőt, májusban egy üzlet előtti kerékpártárolóból egy 30.000.-Ft értékű lezáratlan kerékpárt, míg július 17-én egy orosházi sörözőből 2 db, egyenként 5.000.-Ft értékű hangfalat tulajdonított el.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére a bűnismétlés ténye és annak további veszélye miatt került sor. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója 1 hónapra elrendelte a terhelt letartóztatását.

Büntetővégzés meghozatalára irányuló indítvány

1.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség és vádiratában próbára bocsátás intézkedés alkalmazására tett indítványt egy büntetlen előéletű 48 éves hódmezővásárhelyi férfival szemben, akinek foglalkozási szabályszegései, mulasztásai miatt megsérült az egyik munkása.

A férfi egyéni vállalkozóként kőműves munkák elvégzésével és úszómedencék építésével foglalkozik. 2020. augusztus 08-án a reggeli órákban hódmezővásárhelyi telephelyéről a férfi és két segédmunkás Dombegyházára indultak, ahol egy medence-gépház aknájának kialakítását végezték. Utánfutón vitték magukkal a munkálatokhoz szükséges betonkeverőt, amely nem volt alkalmas a biztonságos munkavégzésre: dugalja a csatlakozásnál sérült, míg a villamos vezeték köpenyszigetelése szakadt volt, ráadásul a betonkeverő útközben meg is ázott. A munkavégzés során az egyik segédmunkás hozzáért a feszültség alá helyezett betonkeverőhöz, amelynek során két alkalommal is megrázta az áram 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést okozva a számára. A munkahelyi baleset bekövetkezéséhez a gép sérülésein túl hozzájárult az is, hogy a vállalkozó nem biztosított mellé áram-védőkapcsolóval ellátott ún. felvonulási szekrényt, illetőleg segédmunkásainak munkavédelmi, balesetvédelmi oktatását is elmulasztotta.

Vádemelés mértékes indítvánnyal

1.
A Békéscsabai Járási Ügyészség 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat egy 50 éves büntetett előéletű, jelenleg is más ügyből kifolyólag jogerős szabadságvesztés büntetését töltő budapesti férfival szemben, aki igazoltatása során más nevére szóló hamis közokiratokat használt fel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei 2020. november 08-án, a délelőtti órákban Békéscsabán, a Fényesi utca 1. szám előtt igazoltatták a férfit, aki – mivel elfogatóparancs volt vele szemben érvényben – személyazonosságának igazolása céljából az ő fényképével ellátott, de egy román férfi nevére kiállított,hamis román személyazonosító igazolványt és vezetői engedélyt adott át. A hamis iratokat a férfi Budapesten vásárolta ismeretlen személytől. Miután a rendőrök a közokiratok hamisságát észlelték, a terheltet megbilincselték, és átadták a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársainak, ahol még aznap sor került gyanúsítotti felelősségre vonására. A terhelt a kihallgatást végző rendőrnek személyes adatainak megadásakor továbbra is az iratokban szereplő román nevet és fiktív adatokat adott meg, melyek a közokiratnak minősülő rendőrségi jegyzőkönyvben is rögzítést nyertek.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

2.
Rablás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy büntetlen előéletű 18 éves – a cselekmény elkövetésekor fiatalkorú – vésztői férfi ellen, aki távoli rokonát akarta meglopni, de az ellopott érték megtartása végett erőszakot alkalmazott, így rablás lett belőle.

Az akkor még fiatalkorú, 17 éves terhelt 2020. augusztus 22-éről 23-ára virradó éjszaka egy vésztői szórakozóhelyen tartózkodott, ahol meglátta, hogy egy távoli rokona is ott szórakozik. Ezért hajnali 3 óra körül elment rokonának a házához, ésbezörgetett a bejárati ajtón. Az ajtót egy kiskorú, 16 éves fiú nyitotta ki, aki a házban tartózkodó gyermekekre vigyázott. Miután beengedte a házba a terheltet,az a konyhában a kutatást végzett és jogtalan eltulajdonítási szándékkal magához vett egy pénztárcát benne legalább 50.000.-Ft készpénzzel. A 16 éves fiú többször kérte a terheltet, hogy tegye vissza a helyére a tárcát, ne vigye el a pénzt, és annak érdekében, hogy visszatartsa, megfogta a kezét. Ekkor a fiatalkorú terhelt az eltulajdonított pénz megtartása érdekében három alkalommal ököllel arcon ütötte a 16 éves fiút, majd távozott a helyszínről. A terhelt otthon a pénzt az édesapjának adta át azzal, hogy azt a nagymama adta. Amikor a fiatalkorú terhelt édesapja tudomást szerzett arról, honnan származik a pénz, a nyomozó hatóságnak átadta, amely visszajuttatta a sértettnek, így az okozott kár megtérült.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a terheltet beismerése esetén próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje és állapítsa meg, hogy a felfüggesztés próbaideje alatt a törvény erejénél fogva pártfogó felügyelet alatt áll.

3.
Önbíráskodás bűntettének kísérlete, folytatólagosan, erőszakkal, éjjel elkövetett magánlaksértés bűntette, magánlaksértés vétsége, kisebb kárt okozó rongálás vétsége,könnyű testi sértés vétsége, valamint 2 rendbeligarázdaság vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 38 éves büntetlen előéletű gyulai férfi ellen.

A férfi korábban egy barátjának pénzkölcsönt nyújtott, aki a kölcsönt nem fizette vissza maradéktalanul. A terhelt ezért 2021. január 18-án, az esti órákban ittas állapotban megjelent barátja szüleinek Gyula, Zsinór utcai családi házánál, és az ingatlan utcakapujába többször belerúgott, valamint az ingatlannak az utcára néző ablakainak üvegét ököllel betörte, miközben hangosan üvöltözött és az ingatlanban lakó barátját szidalmazta, valamint a tartozás visszafizetését kérte. A rendőrség munkatársai a bejelentés alapján felkutatták a terheltet, akit a lakóhelye közelében intézkedés alá vontak, majd szabadon bocsátották.

A férfi 40.000.-Ft összegű pénzkölcsönt nyújtott az egyik szomszédjának is, amelynek kapcsán elszámolási vita alakult ki köztük. A terhelt az előbbi bűncselekmény elkövetése miatt vele szemben foganatosított rendőri intézkedés után azonnal megjelent a szomszédjánál, a kertkaput és a ház zárt bejárati ajtaját berúgta, majd az ingatlanba belépve a sértettet megfenyegetve hangosan követelni kezdte a tartozást, azt kiabálta neki, adja meg a tartozását, különben meg fogja ölni. Ezután a vádlott a fenyegetését nyomatékosítva rátámadt a sértettre, melynek során a fejét és felső testét több alkalommal ököllel megütötte, ezen túlmenően a sértett LED televízióját és ventilátorát szándékosan összetörte, valamint a sértett ruháit és használati tárgyait szétdobálta, szétrugdosta a szobában. Egy hónap múlva,2021. február 16-án ittas állapotban ismét bement a szomszédjához annak akarata ellenére, az ajtókat berúgta, éshangosan kiabálva azt kérte a sértettől, hogy hívja fel a telefonját, mert azt nem találja. A férfi ugyanezen a napon megrugdosott egy üzlet elé kihelyezett kukát és egy reklámzászlót is.

Vádemelés az általános szabályok szerint

1.
Testi sértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette, súlyos testi sértés bűntette, magánlaksértés bűntette, valamint zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő 35 éves szarvasi férfi ellen, aki édesanyját és párját is terrorizálta.

A férfi – akinek beszámítási képessége közepes fokban korlátozott – 2020. március-június hónapjai között több alkalommal bántalmazta a vele egy háztartásban élő édesanyját: anyagi jellegű vitáik során többször halántékon ütötte ököllel vagy nyitott tenyérrel. 2020. június 30-án is összeszólalkoztak a Wi-Fi jelszó megadása kapcsán, ennek során nemcsak halántékon ütötte édesanyját, de falnak is lökte, amely következtében az idős nő 8 napon túl gyógyuló bordatörést szenvedett.

A férfi ebben az időszakban ismerkedett meg egy gyermekeit egyedül nevelő szarvasi nővel és párkapcsolat alakult ki közöttük. A kezdetben jó benyomást keltő férfi viselkedése kb. két hetet követően megváltozott, durván, tiszteletlenül beszélt a nővel, és féltékenységből sértő megjegyzéseket tett rá, ezért kapcsolatuk gyorsan megromlott. A férfi 2020. július 11-én, az esti órákban a nő lakásában tartózkodott, amikor a nő az egyik közösségi portálon egy gyermekülés megvásárlásáról egyeztetett egyik ismerősével. A férfi féltékenységből azzal vádolta meg a nőt, hogy szexuális kapcsolatot akar létesíteni az ismerősével. Veszekedés alakult ki a felek között, amelynek során a nő többször határozottan felszólította a férfit, hogy hagyja el a lakását, aki ennek nem tett eleget, a sértett akarata ellenére a lakásban maradt és még a sértett telefonját is elvette, amikor az a rendőrséget akarta hívni.

Az ezt követő napokban a férfi több alkalommal hívogatta a nőt telefonon és személyesen is többször megjelent a lakóházánál annak ellenére, hogy a nő kinyilvánította, nem akarja a kapcsolatot folytani. A férfi magatartásával önkényesen beavatkozott a nő magánéletébe és mindennapi életvitelébe, mivel telefonhívásaival és személyes megjelenéseivel a sértettet rendszeresen háborgatta.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és kötelezze a nyomozás során felmerült, 100.000.-Ft-ot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére

– tájékoztatta portálunkat Dr. B. Nagy Barbara főügyészségi ügyész, sajtószóvivő.