Közösségi oldalak

Belföld

Ezeket az ügyeket tárgyalták a Békés Megyei Ügyészi szervek a 2. héten

Előkészítő ülésen hozott ítélet

1.
Garázdaság vétsége miatt 180.000.-Ft pénzbüntetésre ítélt a Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján a Szeghalmi Járásbíróság egy 29 éves okányi férfit, akit alig egy évvel korábban szintén garázdaság vétsége miatt 150.000.-Ft pénzbüntetésre ítélt.

A férfi 2020. május 16-án a délutáni órákban Vésztőn, a Kossuth utcán veszekedést kezdeményezett a barátnőjével; ennek során trágár módon szidalmazta a nőt, belerúgott a kerékpárjába, megrongálta annak kosarát; a kerékpár kormánya kisebb sérülést is okozott a nőnek. Amikor a nő távozni akart, a férfi ráült a kerékpár csomagtartójára, majd erőszakosan megragadta a barátnője állát. A férfi kihívóan közösségellenes cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat váltson ki.

Nyilvános tárgyaláson hozott ítélet

1.
Kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Battonyai Járási Ügyészség vádirata alapján a terhelt távollétében 2 évre próbára bocsátott a Szeghalmi Járásbíróság egy 25 éves büntetlen előéletű végegyházi illetőségű, de életvitelszerűen Nagy-Britanniában tartózkodó férfit és az eljárás során felmerült, közel 170.000.-Ft-os bűnügyi költség megfizetésére kötelezte.

A férfival szemben 2018. július 12-én az esti órákban rendőri intézkedést foganatosítottak, amelynek során bódult állapotban volt, ezért vizeletmintát vettek tőle, amelyből a kábítószernek minősülő kannabisz hatóanyagát azonosították. Azért került sor vádemelésre, mert a férfi a nyomozás során a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer használatot kezelő más ellátáson, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt nem vállalta.

2.
A Battonyai Járási Ügyészség vádirata alapján 2 rendbeli garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt halmazati büntetésül 180 nap közérdekű munka büntetésre ítélt a Battonyai Járásbíróság szintén a távollétében egy büntetett előéletű 25 éves battonyai illetőségű, de ismeretlen helyen tartózkodó férfit. Ha a férfi a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

A férfi 2019. május 22-én az esti órákban ittas állapotban megjelent egy Battonya, Klapka utcai családi háznál azért, hogy meglátogassa a volt élettársával együtt lakó gyermekét. Amint a házhoz ért, annak leengedett redőnyét verni kezdte és kiabált, hogy gyermekét mutassák meg; miután ez megtörtént és a gyermeket az ablaktól édesanyja elvitte, dühében a férfi olyan erővel ütött bele a redőnybe, hogy a mögötte lévő szúnyogháló elszakadt. Másnap este, egy battonyai söröző előtt, az utcán a férfi szóváltásba keveredett azzal a férfival, akinek házában volt élettársa él, majd a szóváltás odáig fajult, hogy egy sörösüveggel fejbevágta vitapartnerét. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos cselekményei alkalmasak voltak arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

Büntetővégzés meghozatalára irányuló indítvány

1.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Békéscsabai Járási Ügyészség egy 50 éves békéscsabai férfi ellen, akinek a mulasztása folytán súlyosan megsérült az egyik alkalmazottja.

A férfi egy budapesti székhelyű, tetőfedéssel, tetőszerkezet-építéssel foglalkozó kft. egyedüli ügyvezetője. A cég 2019 nyarán a volt békéscsabai cserépgyár Békéscsaba, Kétegyházi úti területén az egyik csarnok tetőszigetelési munkáit végezte annak tulajdonosával kötött vállalkozási szerződés alapján. 2019. július 30. napján a reggel órákban a terhelt kiadta a munkát három betanított munkásnak, majd ő és egy állandó alkalmazottja távozott a helyszínről. Ezt követően a munkavégzésre irányuló utasításnak megfelelően – egyéni védőeszközt nem használva – a három munkás létra segítségével felmászott a 7 méter magasságban levő palafedéssel ellátott tetőzetre. A megfelelő közlekedéshez nem került kialakításra pallóterítés és a munkálatok során kötélzetet sem használtak, mivel a terhelt, mint munkahelyi vezető erről nem rendelkezett. A munkavégzés során az egyik férfi alatt beszakadt a tető és 7 méter magasságból a csarnok belsejébe zuhant, amelynek következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket – így az arckoponya csontjainak törését és bordatörést – szenvedett. A terhelt azzal a magatartásával, hogy munkavállalók részére munkavédelmi oktatást nem tartott, a kollektív védelem kiépítését – pallóterítés, tetőlétra használata – mellőzte, ugyanakkor nem biztosította az egyéni védőeszközök, a testhevederzet és zuhanásgátló használatát, több foglalkozási szabályt is megsértett és ezzel közvetlenül veszélyeztette munkavállalóinak életét és testi épségét.

2.
Éjjel elkövetett magánlaksértés vétsége és volt élettárs sérelmére elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 48 éves büntetett előéletű gyulai férfi ellen. A férfit a Gyulai Járási Ügyészség 2019 augusztusában megrovás intézkedésben részesítette, mert volt élettársát zaklatta, a férfi azonban ennek hatására sem hagyott fel a bűncselekménnyel.

A férfi és a sértett nő évekig élettársak voltak, azonban a bűncselekmények elkövetését megelőzően mintegy 6 évvel élettársi kapcsolatuk megszakadt. A szakítás tényét a férfi nem tudta elfogadni, így azért, hogy a sértett magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, a szakítást követően is évekig számtalan alkalommal, rendszeresen telefonon és személyesen zaklatta őt, az akarata ellenére igyekezett vele kapcsolatba lépni.

2019 őszén több alkalommal is előfordult, hogy ittas állapotban megjelent a sértett lakóházánál, volt, hogy bemászott a kerítésen az udvarra, odament a bejárati ajtóhoz és hangosan kiabálva, káromkodva dörömbölni kezdett; a sértett felszólítására sem távozott, ki kellett hívni a rendőrséget. Egy másik alkalommal megvárta a nőt a ház előtt, és amikor az éppen be akarta csukni maga mögött a bejárati ajtót, a férfi hirtelen odament, majd a sértett engedélye nélkül és akarata ellenére bement a lakásba. A házban trágár szavakat használva üvöltözött, a kezében lévő sörös üveggel hadonászott, valamint rugdosni kezdte a bejárati ajtót, és csak akkor távozott, amikor a sértett megfenyegette, hogy kihívja a rendőröket.

3.
Kisebb kárt okozó rongálás vétsége és garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 16 éves békéscsabai fiú ellen. A terhelt büntetlen előéletű, de került már összetűzésbe a törvényekkel: 2020 augusztusában a Békéscsabai Járásbíróság lopás, rongálás és garázdaság vétsége miatt 1 év 11 hónapra próbára bocsátotta.

A fiatalkorú terhelt 2020. június 19-én az esti órákban Békéscsabán, a Kossuth téren ittas állapotban hangosan kiabált és megrongált 2 db szemetest 10.000.-Ft kárt okozva az önkormányzata részére. A fiú a hulladékgyűjtő edényeket minden előzetes ok nélkül mindaddig rugdosta, amíg azok leszakadtak a tartóoszlopukról, a betondíszburkolatba ágyazott tartóoszlop pedig kifordult a burkolatból. Nem sokkal ezután a terhelt a Kossuth tér és a Szent István tér közötti zebránál elhelyezett, szintén az önkormányzat tulajdonát képező sárgán villogó, gyalogosforgalmat irányító fényjelző berendezésbe szándékosan beleütött, amelynek következtében annak burkolata eltört, a Led panel kiesett a helyéről, ezzel további 50.000.-Ft. kárt okozott a sértettnek.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság jelen ügyet egyesítse a korábbi üggyel, az abban alkalmazott próbára bocsátást szüntesse meg és a cselekményeit beismerő fiatalkorú terheltet tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzésében halmazati büntetésül közérdekű munka büntetésre ítélje.

4.
Büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 55 éves próbára bocsátás hatálya alatt álló körösladányi férfival szemben.

A férfi 2020. augusztus 27-én bejelentést tett a rendőrségre, miszerint aznap egy körösladányi kocsma üzemeltetője kilökte a kocsmából, majd néhányszor ököllel megütötte. Ezt az állítását fenntartotta az elrendelt nyomozás során is, amely alapján a kocsmát üzemeltető férfit garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként vonták felelősségre. A férfi állítása valótlan volt, mert valójában senki nem bántalmazta, a kocsmáros csupán kivezette az italozóból, mert korábbi viselkedése miatt ki volt tiltva; a terhelt állításának valótlanságát csak a kocsmárossal történt szembesítés során vallotta be.

Vádemelés mértékes indítvánnyal

1.
Garázdaság vétsége miatt emelt vádat az Orosházi Járási Ügyészség és vádiratában elzárás büntetés kiszabására tett indítványt egy 34 éves büntetett előéletű, jelenleg más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztés büntetését töltő orosházi férfival szemben.

A férfi a vádbeli időben egy orosházi pékségben dolgozott. 2019. július 09-én a délutáni órákban a pékséget üzemeltető gazdasági társaság tulajdonosától fizetéselőleget kért, de nem kapott, ezért kiment az utcára és egy 50 cm hosszú vascsővel betörte a gazdasági társaság tulajdonát képező személygépkocsi két első fényszóróját és szélvédőjét 40.000.-Ft kárt okozva.

A férfi a társadalmi együttélési szabályokkal nyíltan szembehelyezkedő, kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

2.
A Szarvasi Járási Ügyészség 2 rendbeli különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, jelentős kárt okozó csalás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat egy 65 éves büntetlen előéletű debreceni férfi ellen, aki hamis ajándékozási szerződésekkel saját gyermekeit és volt feleségét károsította meg. Társának, egy 58 éves büntetlen előéletű budapesti ügyvédnek gondatlanságból elkövetett közokirat-hamisítás vétsége miatt kell felelnie a bíróság előtt.

A 65 éves férfi és felesége házastársi életközösségüket 2016 nyarán megszűntették és elváltak. Ekkor közös gyermekeik tulajdonában állt több nagyértékű ingatlan, így Gyomaendrőd külterületén elfekvő szántók és legelők, amelyek haszonbérbe voltak kiadva, és amelyeken a férfinak és volt feleségének holtig tartó haszonélvezeti joga volt. Azért, hogy a nagyértékű ingatlanok tulajdonjogát megszerezze, a férfi 2017 októberében egy valótlan tartalmú ajándékozási szerződést készített, amelynek értelmében két gyermeke 7 db művelés alatt álló földet az apjuknak ajándékoz. A szerződés azt is tartalmazta, hogy a gyermekek édesanyja ezen 7 db és további 5 db ingatlan vonatkozásában a holtig tartó haszonélvezeti jogáról ellenérték nélkül lemond. A szerződés valótlan tartalmú volt, azt nem a férfi gyermekei és volt házastársa írták alá, azoknak ugyanis nem állt szándékukban a földek elajándékozása, illetőleg a haszonélvezeti jogról történő lemondás. A szerződést a budapesti ügyvéd ellenjegyezte, majd bejegyzés végett benyújtotta az illetékes járási hivatalhoz. Az ügyvéd cselekményével megszegte az ügyvédi tevékenységre irányadó szabályokat, ugyanis az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az okiratot előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. A valótlan tartalmú szerződés alapján a fölhivatal az ingatlan-nyilvántartásba, mint közhiteles nyilvántartásba a valótan adatokat bejegyezte. A férfi cselekményével gyermekeinek egyenként 60 M Ft-ot meghaladó kárt, míg volt feleségének közel 35 M Ft kárt okozott, amely nem térült meg.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a gyermekeit megkárosító férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, a sértettek által bejelentett polgári jogi igényeknek adjon helyt és kötelezze a férfit az okozott kár megtérítésére, az ügyvédet pedig pénzbüntetésre ítélje, ezen felül kötelezze őket a nyomozás során felmerült 800.000.-Ft-ot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére – tájékoztatta portálunkat Dr. B. Nagy Barbara főügyészségi ügyész, sajtószóvivő.