Közösségi oldalak

Belföld

Befejeződött a körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

A beruházás a duzzasztó és a kiegészítő létesítményeinek rekonstrukciójára irányult, hogy a műtárgy újra alkalmas legyen a rendeltetési feladatának megbízható ellátására. A projekt megvalósításával a Körösladányi duzzasztómű és a hozzá kapcsolódó rendszerek, létesítmények műszakilag a mai kor kívánalmainak megfelelően teljes mértékben alkalmassá váltak a vízjogi üzemelési engedélyben előírt feladatainak az ellátására.

A Körösladányi duzzasztó hatásterülete 31 000 ha. A projekt megvalósításával megnövekedhet a duzzasztó üzemére
tervezett jelenlegi 1 694 hektár öntözött terület nagysága. A duzzasztott víztérre a rekonstrukció után biztonsággal tervezhetők az idegenforgalmat fellendítő rendezvények. Megbízhatóvá vált a rekonstrukció által a duzzasztó vízerő potenciálja, mely lehetőségeket ad majd újabb beruházások tervezésére.

A duzzasztómű rekonstrukciója magába foglalta a pillérek és a támfalak betonjavítási munkáit. Teherbírásának ellenőrzését követően, felújítottuk az üzemi hidat. Korszerűsítettük az elektromos hálózatot, a vagyonvédelemi-, a
hírközlési- és informatikai rendszereket, valamint a közműhálózatot. A duzzasztó középső pillérében lévő
kezelőhelyiség beázását, a pillér fölé helyezett leemelhető tető építésével megszüntettük. A kezelőhelyiségben található villamos kapcsoló berendezések is megújultak. Sor került még a billenőtáblás főelzárás és az ideiglenes elzárótáblák javítására.

Az üzemviteli épületre magastető került, a falakat hőszigeteléssel látták el, a nyílászárókat, burkolatokat kicserélték és épületgépészeti korszerűsítést (víz, szennyvíz, fűtés, napelemek) hajtottak végre. A szolgálati lakások falai utólagos hőszigetelést kaptak, tetőfelújításra, nyílászáró cserére, épületgépészeti fejlesztésre került sor. A kezelőtelepen egy új fedett raktár épült, a felújított ideiglenes elzárótáblák, a Schön-bakok számára. A burkolatok felújítása kiterjedt a mederburkolatok, az üzemi utak hibáinak javítására, süllyedések helyreállítására, a parkoló felújítására és az épület körüli járdák rendbetételére.

Zúzottkővel szórt, új út létesült a duzzasztómű és a Sebes Körös bal partján levő Dióéri szivattyútelep között. Az üzemelési- és fenntartási feladatok elősegítése érdekében új eszközöket, csónakot és hozzávaló utánfutót, tehergépkocsit és zárt furgon lett beszerezve. A rekonstrukció során a felvízszint és az alvízszint mérésére távjelzős vízmércék lettek  beépítve. Megépült egy vízhozammérő állomás is a folyó bal partján, a Sebes-Körös 13+800 tkm szelvényében.