Közösségi oldalak

Hírek

Stratégiai együttműködést kötött a MATE és a Békés Megyei Kormányhivatal

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora Fotó: Balázs Gusztáv

Közösen támogatja Békés megye dinamikus fejlődését a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Békés Megyei Kormányhivatal. A legfőbb cél a vidék népességmegtartó erejének növelése, a helyi agrárszakember-utánpótlás biztosítása, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek hatékony felhasználása és az agrárium területét érintő képzések további fejlesztése.

(function(){ var d = document, wid = `tt-${parseInt(Math.random() * 9999999).toString(16)}`, se = d.getElementsByTagName(`script`), se_f = se[0], se_l = se[se.length - 1], tt = d.createElement(`script`), w = d.createElement(`div`); w.id = wid; se_l.parentNode.insertBefore(w, se_l); tt.type = `text/javascript`, tt.async = true, tt.src = `https://rotator.tradetracker.net/?r=98350&t=js&wid=${wid}`; se_f.parentNode.insertBefore(tt, se_f); })();

A mezőgazdaság alapvető szerepet tölt be hazánk gazdaságában és kiemelkedő jelentőséggel bír a foglalkoztatás terén is. E területek erősítése érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal fokozott együttműködésre törekszik a megye agráriumának meghatározó szereplőivel, így a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel is – hangzott el a stratégiai együttműködési megállapodás aláírási ünnepségén.

„Legfőbb célunk az, hogy közösen dolgozzunk a vidék népességmegtartó képességének növeléséért, a Békés megyében élők és a munkaerőpiac igényeinek hatékony kiszolgálásáért, valamint a terület versenyképességének növeléséért. Ennek egyik alappillérét jelenti a MATE szarvasi telephelyein folyó, nemzetközi színvonalú kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenység”

– emelte ki Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

„A napjainkban tapasztalható új időszakra és új kihívásokra új válaszokat kell adni, és ez csak egy olyan intézménnyel lehetséges, akinek vannak saját céljai és van saját jövőképe”

– hangsúlyozta beszédében Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője.

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora és Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője Fotó: Balázs Gusztáv

Mint emlékeztetett, Békés megyében 450 ezer hektár termőföld van, a gazdáknak pedig az elmúlt időszakban 62 milliárd forintos támogatás került kifizetésre. A jövő sikeres agráriumáért ugyanakkor a MATE együttműködésével még tovább kell fejleszteni a térségben az öntözést és további együttműködésre van szükség az élelmiszerbiztonsági, talajvédelmi, állategészségügyi területeken is.

A kutatás-fejlesztési terület fókuszában a klímavédelmet és a fenntarthatóságot szolgáló módszerek állnak, különös tekintettel a öntözésfejlesztésre, a génmódosítás-mentes növénytermesztésre, a vetőmag- és szaporítóanyag előállításra, az állatjárványok megelőzésére, a precíziós gazdálkodásra, valamint az új technológiák alkalmazására való felkészülés elősegítésére.

A partnerek a 2023-2027. közötti költségvetési időszakban a pénzügyi keretek optimális felhasználásával és a támogatások maximális lehívásának elősegítésével is támogatják Békés megye gyarapodását.