Közösségi oldalak

Hírek

Ezeken az eseteken dolgoztak a Békés Megyei Ügyészi Szervek a 11. héten

Letartóztatás elrendelése

1.

Kifosztás bűntette miatt kezdeményezte az ügyészség egy 67 éves büntetett előéletű, többszörös és különös visszaesőnek minősülő békéscsabai férfi letartóztatását, aki alvás közben fosztotta ki egyik hajléktalantársát.

Az idős férfi 2023. március 10-én, a késő esti órákban lakóhelyén, az egyik békéscsabai hajléktalan szálló társalgó helyiségében egy másik hajléktalan férfi nadrágjának zsebéből – kihasználva azt, hogy a sértett elaludt az egyik asztalnál, és emiatt a bűncselekmény elhárítására képtelen volt – kivette a pénztárcáját a benne lévő 79.000.-Ft készpénzzel és személyes iratokkal együtt, abból a célból, hogy a benne lévő pénzt jogtalanul eltulajdonítsa.  A terhelt a pénztárcát, benne 1.000.-Ft-tal és a személyes iratokkal, a szálló udvarán eldobta, míg a többi készpénzből 51.000.-Ft-ot a szobájában helyezett el, illetve elrejtett. A fennmaradó készpénz sorsa ezidáig ismeretlen.

A letartóztatás elrendelésének több oka is fennállt a terhelt esetében: a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, valamint a bizonyítás veszélyeztetése. A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója a járási ügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

2.

Vagyoni haszonszerzés végett, több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntette miatt kezdeményezte a Battonyai Járási Ügyészség egy 27 éves jordán állampolgárságú, de Romániában élő férfi letartóztatását, aki anyagi haszonszerzés céljából szándékosan segítséget nyújtott összesen 28 fő külföldi – 17 fő bangladesi, 8 fő nepáli, 1 fő indiai, 1 fő egyiptomi, és 1 fő pakisztáni – állampolgárnak abban, hogy 2023. március 16-ára virradó éjjelen illegálisan, a zöldhatáron keresztül átlépjék a Battonyai Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó román-magyar államhatárt. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója a terhelt letartóztatását a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítás veszélyeztetése miatt 1 hónapra elrendelte.

A jordán férfi a külföldi állampolgárokat Románia területén beszállította az általa vezetett, román honosságú kistehergépjármű utasterébe, és őket a gépjárművel a határőrizeti szervek megkerülésével, a román-magyar államhatárt meg nem engedett módon, a zöld határon átlépve Magyarországra területére szállította, majd Battonya külterületén megindult velük az ország belseje felé.

A férfi által vezetett gépjárművet a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség járőrei 2023. március 16-án hajnali 01 óra után nem sokkal Battonya külterületén, a 4444. számú úton intézkedés alá vonták. Az intézkedés megkezdésekor a járművet vezető terhelt a jármű bal oldali ajtaját kinyitva a járműből kiugrott, és elfutott, de rövid üldözés után elfogták és őt, valamint az általa szállított migráns személyeket a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség hivatalos helyiségébe előállították. A migráns személyek útját embercsempészek szervezték, akiknek különböző  összegeket fizettek, illetve helyeztek letétbe ezért.

Előkészítő ülésen hozott ítélet

1.

Iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján 70.000.-Ft pénzbüntetésre ítélt a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén egy 34 éves büntetlen előéletű, Gyulán élő, de román állampolgárságú férfit, aki márkavédett termékeket árult a csabai piacon. A bíróság elrendelte a hamis termékek elkobzását, illetőleg a sértetti képviselő által bejelentett polgári jogi igénynek is helyt adott, azaz a férfinak az okozott, 1.000.000.-Ft-ot meghaladó kárt is meg kell térítenie. Az ítélet jogerős.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei 2021. november 03-án, a délelőtti órákban Békéscsabán, a városi piac területén igazoltatták és ellenőrzés alá vonták az ott árusító férfit. A terhelt által értékesíteni kívánt termékek közül a pénzügyőrök 19 db különböző márkajelzéssel ellátott, védjegyoltalom alatt álló nadrágszíjat és karórát foglaltak le, köztük 2 db olyan karórát, amelyek két óragyártással foglalkozó svájci cég logóival voltak ellátva.

A férfi a karórák forgalomba hozatalára, illetve ilyen célú tartására a védjegyjogosultaktól, valamint azok szerződött partnereitől engedéllyel nem rendelkezett, beszerzési bizonylatot felmutatni nem tudott. Az értékesíteni kívánt hamis márkajelzéssel ellátott karórák a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok voltak, amelyeket a férfi korábban Budapesten, a Józsefvárosi piacon vásárolt továbbértékesítési szándékkal. A férfi cselekményével a védjegyjogosultaknak összesen 1.000.000.-Ft-ot meghaladó kárt okozott.

Büntetővégzés meghozatalára irányuló indítvány

1.

A Battonyai Járási Ügyészség 397 rendbeli szabálysértési értéket meg nem haladó kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat egy 36 éves büntetett előéletű túrkevei illetőségű, de kisújszállási tartózkodási helyű nővel szemben, aki internetes csalásokat követett el és országszerte 397 sértettet károsított meg.

A nő a vádbeli időben állandó munkahellyel és munkavégzésből származó rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy internetes csalások útján fog rendszeres jövedelemre szert tenni. 2019 májusa és 2020 májusa közötti időben, rendszeres vagyoni haszonszerzésre törekedve, jogtalan haszonszerzési célzattal az egyik közösségi ismerőskereső oldal apróhirdetési felületén részben saját nevén, részben különböző álneveken különböző ruházati termékeket hirdetett meg eladásra, és a hirdetésre jelentkező vevőkkel a portál üzenetküldő alkalmazásán keresztül tartotta a kapcsolatot. A terhelt a vele kapcsolatba lépő sértetteket tévedésbe ejtette azzal, hogy az általa meghirdetett termékek raktáron vannak, vagy megrendelés alapján azokat rövid határidőn belül be tudja szerezni, és amennyiben a sértettek a termék vételárát és a postaköltséget előre elutalják az általa megadott bankszámlára, akkor az utalást követően a megvásárolt terméket postafordultával, vagy rövid határidőn belül a sértettek részére meg fogja küldeni.

Valójában már a hirdetések feladásakor sem állt szándékában a vevők által megrendelt és kifizetett termékeket elküldeni és arra reális lehetősége sem volt, mivel az általa eladásra meghirdetett termékek nem voltak a birtokában. A sértettek által átutalt pénzösszegeket a terhelt a bankszámlákról felvette és elköltötte, a megrendelt termékeket pedig a sértettek részére nem küldte meg. A terhelt 397 sértettet károsított meg ily módon jellemzően 10.000.-Ft alatti kárt okozva a részükre.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a terhelttel szemben tárgyalás mellőzésével, az ügy iratai alapján hozott büntetővégzésével próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki; a próbaidő tartamára rendelje el a pártfogó felügyeletét; kötelezze őt a polgári jogi igényt érvényesítő sértettek részére okozott kár megtérítésére, illetőleg a polgári jogi igényt nem érvényesítő sértettek részére okozott kár, azaz összesen 1.200.000.-Ft erejéig rendeljen el vagyonelkobzást vele szemben.

2.

Segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 32 éves büntetlen előéletű gyulai férfi ellen, aki személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott, de nem állt meg a baleset helyszínén. Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt szintén vádemelésre került sor a mögötte közlekedő, a balesetben vétlen jármű vezetője, egy 61 éves büntetlen előéletű körösszakáli férfi ellen is, akinek a balesetet észlelve szintén meg kellett volna állnia és segítséget kellett volna nyújtania.

A 32 éves gyulai férfi 2023. január 23-án, a délelőtti órákban egy személygépkocsit vezetve közlekedett a 4235-ös számú úton Okány felől Vésztő irányába. Haladása során az út egyik balra ívelő útkanyarulatában a kanyar ívét levágva, áttért a menetiránya szerinti bal oldalba. A vele szemből 70 km/óra sebességgel érkező személygépkocsi vezetője a veszélyhelyzetet észlelte, s annak elhárítása érdekében a gépkocsijával az úttestről jobbra, a vizes, nyomvályús útpadkára lehaladt. Onnan gépkocsijával ugyan visszatért az úttestre, azonban a gépkocsi stabilitását vesztve ismét jobbra lehaladt az úttestről, az útmenti bokrokba hajtott, s ott vezetéktartó póznának ütközve állt meg. A baleset következtében a vétlen jármű vezetője 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.  A férfi észlelte az általa okozott veszélyhelyzetet, a menetirány szerinti bal oldalba történő áttérést és az ott érkező sértett gépkocsijának lehaladását, ennek ellenére nem állt meg, a helyszínről segítségnyújtás nélkül távozott. Cselekményével megszegte a KRESZ 25.§ (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint járművel az úttesten – az előzés és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Megsértette az 58.§ (1) bekezdésében foglaltakat is, mely szerint a balesettel érintett jármű vezetője köteles azonnal megállni, s a balesetben megsérült, vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani.

A baleset bekövetkeztekor a balesetet okozó férfi gépkocsija mögött 100-150 méterre, vele azonos irányba haladt a 61 éves körösszakáli férfi egy tehergépkocsit vezetve. Ő is látta a sértett gépkocsijának úttestről lehaladását és az oszlopnak ütközését, utasa a megállásra fel is szólította őt, ennek ellenére a helyszínről megállás nélkül távozott, ő sem nyújtott segítséget a megsérült sértettnek. Cselekményével, mulasztásával megsértette a KRESZ 58.§ (5) bekezdésében foglaltakat, mely szerint személysérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a balesetet okozó férfival szemben tárgyalás mellőzésével, az ügy iratai alapján hozott büntetővégzésével pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől, míg a másik férfival szemben próbára bocsátás intézkedést alkalmazzon.

Vádemelés mértékes indítvánnyal

1.

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt egy 51 éves büntetlen előéletű gyulai férfi ellen, aki segédápolóként sértette meg foglalkozásának szabályait és ezzel hozzájárult egy idős beteg halálához. A járási ügyészség indítványa szerint a nyomozás során felmerült 730.000.-Ft-ot meghaladó bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie.

A vádbeli cselekmény időpontjában 72 éves idős férfi, aki 2019 júliusában került be az egyik Békés megyei kórházba, időskori agysorvadásban, gerincvelő károsodásban, veseelégtelenségben és más megbetegedésekben szenvedett, illetőleg egy idült keményburok alatti vérömleny is kimutatható volt a koponyájában. A mozgásképtelen sértettet hónapokon keresztül a kórház különböző osztályain ápolták, majd 2019. szeptember végétől az ápolási osztályra került. A terhelt 2009. óta dolgozott a kórházban segédápólóként, 2019. évben az ápolási osztályon látta el többek között a fekvőbetegek ellátását, köztük a férfi fekvőbetegek fürdetése is a munkakörébe tartozott. A sértett „teljes ellátásra szorulónak” minősült, ezen betegkör esetében a tisztálkodás szakszerűen ágyfürdő-, ágyban mosdatás alkalmazásával történik. Bénult alsó és gyengült felső végtagokkal bíró, gyakorlatilag közreműködésre képtelen, magatehetetlen beteg tusolóban történő fürdetése csak speciális fürdető székben és két, ápolói munkakört ellátó személy által lett volna végezhető szakszerűen és biztonsággal. Az osztályon rendelkezésre álltak ilyen speciális fürdetőszékek és a fürdőhelyiség is megfelelő nagyságú volt bármelyik szabályosan használható fürdetőszék használatához. A beteg lábán ekkor felfekvések voltak, a kötések átnedvesedését a fürdetés során vízálló burkolat felhelyezésével kellett volna megakadályozni.

A 2019. szeptember 30-ától november 4-ig terjedő időszakban több alkalommal a terhelt végezte a mozgásképtelen, fekvőbeteg sértett fürdetését, amely alkalmakkor a terhelt a rá irányadó foglalkozási szabályokat megsértve és annak ellenére, hogy megfelelő eszközök rendelkezésre álltak – egy fémvázas, kerekes szobai WC széket használt, melynek lábain a kerekek körbeforogtak, de mechanikusan kifelé fordítva rögzíthetőek voltak. 2019. november 04-én, a reggeli fürdetés alkalmával a terhelt a fürdetéshez használt szobai WC szék kerekeit nem rögzítette, nem fékezte le, ezért amikor a sértett bekötözött lábait – hogy elkerülje a kötés beázását – legalább 1 m magasan megemelve egy 35 cm magasságú műanyag szemeteskuka tetejére helyezte, a szék a beteggel együtt hátrabillent, melynek következtében a sértett a fejének hátsó részét a csempézett falba beverte.

A terhelt, mivel sérülést nem észlelt és tudott kommunikálni a beteggel, befejezte a fürdetést és visszavitte a beteget a kórterembe, de ott jelezte a diplomás ápolónak, hogy a beteg beverte a fejét. Dél körül a sértett aluszékonnyá vált, ezért azonnal CT vizsgálatot rendeltek el, amely kimutatta a koponyaűri bevérzést, ezért az idős férfin életmentő műtétet hajtottak végre, ennek ellenére 2019. november 07-én elhalálozott.

A foglalkozási szabályszegések és a bekövetkezett baleset között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn. A terhelt által elkövetett foglalkozási szabályszegésekkel közvetlenül veszélyeztette a sértett életét és testi épségét, a baleset következtében kialakult heveny koponyaűri vérzés létrejöttével életveszélyes állapot alakult ki a sértettnél. Az elszenvedett ápolási baleset miatt bekövetkező koponyaűri sérülés és a halál között közvetett az ok-okozati összefüggés. A halálos eredmény bekövetkezését a baleset során kialakult heveny traumás keményburok alatti vérömleny és a már korábban fennálló, idült keményburok alatti vérömleny együttesen okozta.

2.

A Gyulai Járási Ügyészség 2 rendbeli aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt emelt vádat és vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt egy 27 éves büntetett előéletű sarkadi illetőségű, de méhkeréki tartózkodási helyű férfival szemben, aki bosszúból vert meg két másik férfit.

A férfi felesége 2019-ben, egy közlekedési balesetben súlyosan megsérült; az autót, amelyben a baleset során utasként tartózkodott, egy sarkadi férfi vezetette. A közlekedési baleset ügyében a vádbeli időszakban a Gyulai Járásbíróság előtt büntetőeljárás volt folyamatban, amely ügy terheltje a balesettel érintett traktort vezető személy volt, míg a személygépkocsit vezető sarkadi férfi a balesetben vétlen félként tanúként szerepelt. Erről a terhelt tudomással bírt, ennek ellenére a baleset bekövetkezéséért a sarkadi férfit hibáztatta és ezt többször szóvá is tette neki. A terhelt 2020. november 01-én, dél körüli időben Sarkadon, a háza előtti útszakaszon leszólította és hangosan kérdőre vonta az úton haladó sarkadi férfit a közlekedési baleset miatt. Ekkor a sértett elővette a telefonját annak érdekében, hogy az abban szereplő bírósági idézést megmutassa a terheltnek annak bizonyítása érdekében, hogy ő a közlekedési ügyben csak tanú volt, de ez a terheltet nem érdekelte és váratlanul ököllel megütötte a sértett arcát, aminek következtében a sértett kezéből földre esett a telefon. A terhelt ezt követően több alkalommal ököllel megütötte a sértett fejét miközben indulatosan azzal fenyegetőzött, hogy „Mondtam, hogy úgy is kicsinállak! ” Miután a sértett térdre rogyott, azzal is megfenyegette, hogy vonóhorog után köti és megöli. Ekkor az ingatlanból kiszaladt a terhelt édesanyja, aki felvette és visszaadta a sértettnek a mobiltelefonját, és megkérte, hogy hagyja el a helyszínt.

Nem sokkal a történtek után, 2020. november 16-án, a kora délutáni órákban a terhelt Sarkadon, a Szent István téren lévő parkolóban meglátta az általa korábban bántalmazott sarkadi férfi testvérét, és elhatározta, hogy – mivel ellene büntetőeljárás indult az előzőekben írt bántalmazás miatt, valamint továbbra sem nyugodott bele abba, hogy a sarkadi férfi nem volt okozója a közlekedési balesetnek – a testvéren áll bosszút. Ezért gyorsan leparkolt, hangosan fenyegetőzve odarohant a másik férfihoz és egy alkalommal lefejelte, majd elhagyta a helyszínt. A bántalmazások következtében mindkét sértett férfi 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

3.

Garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában elzárás büntetés kiszabására tett indítványt egy 37 éves büntetett előéletű gyulai férfival szemben, aki a terhes élettársát bántalmazta.

A terhelt és a sértett nő korábban 4 évig voltak élettársak, egészen 2022 júniusáig. A sértett 2022. július 07-én, a késő esti órákban Elekről Gyulára utazott a szüleihez, és az utcán véletlenül összetalálkozott volt élettársával, aki felhívta a lakására a sértettet, hogy beszéljenek a születendő közös gyermekükről, valamint kért a sértettől 5.000.-Ft-ot is kölcsönbe. A sértett nem akart pénzt kölcsönadni a vádlottnak, és nézeteltérésük alakult ki a gyermekkel kapcsolatban is, ezért összevesztek egymással. A terhelt a sértett kérésére taxit hívott a részére,  majd miközben a nő az utcán a taxira várt, a férfi egy alkalommal pofon vágta, egy alkalommal ököllel arcon ütötte, miközben nyomdafestéket nem tűrő módon szidalmazta, majd több alkalommal a terhes állapotban lévő sértettet ököllel a hasán és a combján is megütötte. Ekkor a hívott taxi a helyszínre érkezett, de amikor a taxis észlelte a történteket, megállás nélkül továbbhajtott. A terhelt ezt követően ismét pénzt kért kölcsön a sértettől, aki azt mondta neki, hogy a házban, az emeleten a párna alatt van pénz. Ekkor a férfi távozott a helyszínről, a sértett pedig egy nyilvános telefonfülkéből segítséget hívott – tájékoztatta portálunkat Dr. B. Nagy Barbara főügyészségi ügyész, sajtószóvivő.