Közösségi oldalak

Belföld

Ezeket az ügyeket tárgyalták a Békés Megyei ügyészi szervek a 2. héten

Büntetővégzés meghozatalára irányuló indítvány

1.
Közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség és vádiratában próbára bocsátás intézkedés alkalmazására tett indítványt egy büntetlen előéletű 58 éves battonyai férfi ellen, aki valótlanul állította, hogy elvesztette a gépkocsija törzskönyvét.

A férfi 2022. június 10-én csere útján szerezte meg egy kistehergépjármű tulajdonjogát, ő két személyautót adott a járműért cserébe. A kistehergépjármű tulajdonosa ugyanakkor a jármű törzskönyvét nem adta át a terheltnek, azt magánál tartotta, arra az esetre, ha a cserébe kapott járművek rövid időn belül meghibásodnának, és a cserétől el kívánna állni. Közben a terhelt 2022. június 22-én bement a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalába, és ott, a gépjármű átírása érdekében valótlanul azt állította, hogy a jármű törzskönyvét a megvásárlást követően elvesztette. A terhelt valótlan tartalmú nyilatkozatát a hivatal eljáró ügyintézője jegyzőkönyvbe foglalta, melyet a terhelt is aláírt, majd az alapján a törzskönyv elvesztésének ténye az országos közhiteles járműnyilvántartásba bejegyzésre került. Utóbb kiderült, hogy a törzskönyv nem veszett el, és a kormányhivatal feljelentést tett az ügyben.

2.
Természetkárosítás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 57 éves büntetlen előéletű csorvási férfi ellen, aki hivatásos vadászként sértette meg a természetvédelemről szóló törvény és a vadászati törvény rendelkezéseit.

A férfi a vádbeli időben az egyik Békés megyei vadásztársaságnál hivatásos vadászként állt alkalmazásban. Munkaköri feladatai közé tartozott a vadásztársaság kihelyezett csapdáinak a karbantartása és ellenőrzése. 2020. október 18-a és 2020. december 28-a közötti időben a férfi a vadásztársaság által az egyik vadászterületén, Gerendás külterületén üzemeltetett, ragadozók befogására fejlesztett élvefogó ládacsapdák közül hárommal legalább 8 példány egerészölyvet fogott meg. A terhelt a madarakat minden esetben egy hurokban végződő bottal fogta meg és távolította el a csapdából oly módon, hogy a hurkot a madár nyakára szorította, és a bot segítségével húzta ki onnan.

A megfogott madarak nem kerültek a terhelt által a helyszínen elengedésre, annak ellenére, hogy azok megszerzésére, birtokban tartására, vagy azokkal történő bármilyen cselekvésre a férfi engedéllyel nem rendelkezett, továbbá a csapda egyszerű kinyitásával minden esetben biztosítani tudta volna a madarak távozását úgy, hogy az sem a madaraknak, sem a kezelőnek nem okozott volna sérülést, illetve nem eredményezett volna sérülésveszéllyel járó helyzetet. A terhelt az ily módon jogellenesen megszerzett egerészölyveket személygépkocsival a helyszínről elszállította.

Az egerészölyv (Buteo buteo) a vonatkozó jogszabályok értelmében védett fajnak minősül, a pénzben kifejezett eszmei értéke egyedenként 25.000.-Ft. A terhelt megsértette a természetvédelemről szóló törvény rendelkezéseit, amelyek értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más tevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A hatályos jogszabályok alapján a vadásztársaságok semmilyen módon nem tarthatják védett állatfajok egyedeit, azok birtokban tartására és szállítására sem kaphatnak engedélyt. A terhelt megsértette a vadászati törvény rendelkezéseit is, mivel azokra figyelemmel az élvefogó csapda használata során jogszerűtlenül került sor a véletlenül elfogott védett állatfaj egyedeinek birtokban tartására és elszállítására.

3.
Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 60 éves büntetlen előéletű dévaványai férfi ellen, aki szándékosan eltörte felesége egyik ujját.

A férfi és felesége 30 éve élnek házastársi kapcsolatban. 2022. november 6-án, a délelőtti órákban Dévaványán, a lakóhelyükön, a közös tulajdonú családi házuk kazánházában a férfi ittas állapota miatt összeszólalkoztak, majd a szóváltás után a terhelt lökdösődni kezdett feleségével. A lökdösődés során a férfi a veszekedésből fakadó indulatból a jobb kezével elkapta a sértett bal kezét és erős szorító nyomást gyakorolt a sértett gyűrűsujjának tenyér felöli bütyökrészére, ahonnan egy roppanás hallatszott. Ezt követően a férfi a hüvelykujját feljebb emelve a sértett gyűrűsujjának középső percére helyezte, majd ismét erőteljes nyomást gyakorolt a fentebb említett ujjpercre, ahonnan ekkor szintén egy roppanás hallatszott.

Ezt követően elengedte a sértett kezét azzal a kijelentéssel, hogy „csak sikerült, de lesz még ilyen többször is!”, majd otthagyta őt. A terhelt bántalmazásának következtében a sértett súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérülést, a gyűrűsujj középpercének törését szenvedte el.

Vádemelés mértékes indítvánnyal

1.
Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 24 éves büntetlen előéletű, Romániában élő, román állampolgárságú férfi ellen, aki tavaly januárban Békéscsaba belvárosában ütött el egy idős nőt.

A férfi 2022. január 19-én, 22 óra után egy személygépkocsit vezetve közlekedett Békéscsaba lakott területén belül, a Bartók Béla úton, a Petőfi utca felől a Batthyány utca irányába, a belső forgalmi sávban, a lakott területen engedélyezett 50 km/óra legnagyobb haladási sebességet túllépve, 63-64 km/óra sebességgel. Haladása közben, a Bartók Béla út – Batthyány utca kereszteződésében a járművezetőnek balról jobbra, az úttesten megkezdte az áthaladást egy gyalogosan közlekedő 87 éves idős nő. A jól megvilágított útszakaszon a sértett végig jól látható volt a járművezető számára.

A férfi előbb fékezésbe kezdett, majd az elütést megelőzően felengedte a fékpedált, s a sértettet elütötte. Amennyiben a férfi a lakott területen engedélyezett 50 km/óra sebességet nem lépi túl, s a megkezdett fékezési folyamatot nem szakítja meg, úgy a gépkocsi a gyalogos áthaladásának nyomvonala előtt intenzív, de akár lassító fékezéssel is megállítható lett volna. A baleset következtében az idős sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 2022. január 31-én a kórházban elhalálozott. A járművezető megszegte a KRESZ 26.§ (1) bekezdés ad) pontjában foglaltakat, mely szerint személygépkocsival lakott területen legfeljebb 50 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől és kötelezze őt a nyomozás során felmerült közel 670.000.-Ft-ot kitevő bűnügyi költség megfizetésére.

2.
Becsületsértés vétsége emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 37 éves büntetett előéletű sarkadi férfival szemben, aki egy rendőrt szidalmazott és becsmérelt.

A férfit a Sarkadi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályán szolgálatot teljesítő egyik rendőr főtörzsőrmester 2022. április 27-én, a délutáni órákban rendőri intézkedés alá vonta, majd még ezen a napon a terhelttel szemben szabálysértési feljelentést tett a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés miatt. A terhelt a rendőri intézkedést követően nyomban felhívta a Sarkadi Rendőrkapitányságot, mert a rendőri intézkedés miatt panaszt akart tenni a vele szemben eljáró rendőr főtörzsőrmesterrel szemben. A hívást egy fegyveres biztonsági őr fogadta, aki előtt a terhelt a főtörzsőrmestert a vele szemben foganatosított rendőri intézkedés miatt gyalázkodó kijelentésekkel illette, ennek során a sértettet csicskának nevezte, és más, nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel illette. Ezt követően a kapitányságon a telefont a biztonsági őrtől egy rendőr törzszászlós vette át, de a terhelt nem hagyott fel a sértett becsmérlésével, őt gerinctelen, mocskos senkiházinak, szeplős kutyának nevezte. A terhelt által tett gyalázkodó jellegű, az emberi méltóságot sértő kijelentések a sértett becsületét csorbították.

3.
Nagyobb kárt okozó folytatólagosan, társtettesként, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 39 éves büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő gyomaendrődi férfi és felesége, egy büntetlen előéletű 33 éves nő ellen, akik más személyek nevére vásároltak mobiltelefonokat, majd azok vételárát nem fizették ki. A nőnek ezen felül személyes adattal visszaélés vétsége miatt is felelnie kell. Vádemelésre került sor egy 43 éves büntetlen előéletű gyomaendrődi férfi ellen is, aki a saját adatai megadásával és a megrendelt telefonok átvételével bűnsegédként járult hozzá a bűncselekmény elkövetéséhez.

A 39 éves férfi 2018 szeptemberében az egyik gyomaendrődi sörözőben megkereste az ott alkalmi kiszolgálóként dolgozó 43 éves férfit, és arra kérte, hogy anyagi ellenszolgáltatásért cserébe segítsen neki saját nevében mobiltelefon készüléket rendelni, amelyet majd ő külföldön fog értékesíteni. A nehéz anyagi helyzetben lévő pultos beleegyezett a kérés teljesítésébe, mivel szüksége volt készpénzre, és nem rendelkezett olyan jövedelemmel, vagy vagyonnal, amely egy esetleges végrehajtási eljárás alá lett volna vonható. Megegyezésüknek megfelelően a megrendelés érdekében átadta a személyi igazolványát, valamint a lakcímet igazoló kártyáját, amelyeket a 43 éves férfi lefényképezett, és közölte társával, hogy megrendeli a mobiltelefon készüléket, és szólni fog, amikor azt hozni fogják. A 39 éves férfi interneten, társa nevében, annak adatai felhasználásával kötött szerződést az egyik távközlési szolgáltatóval, és megrendelt egy 230.000.-Ft értékű mobiltelefon készüléket az ahhoz tartozó SIM kártyával.

Néhány nap múlva a futár ki is szállította a 43 éves férfi részére a készüléket, aki azt átvette, majd átadta bűntársa részére, aki megállapodásuknak megfelelően 50.000.-Ft készpénzt adott át neki, a telefont pedig a későbbiekben ismeretlen személy részére értékesítette. A terheltek cselekményükkel, a mobiltelefon készülék ki nem fizetett vételárával, használatával, illetve az igénybe vett szolgáltatások meg nem fizetett díjával kapcsolatban a szolgáltató részére több mint 450.000.-Ft kárt okoztak. A 39 éves férfi a szerződés megkötésekor a sértett telefontársaság alkalmazottait jogtalan haszonszerzés céljából tévedésbe ejtette, mivel nem állt szándékában a szerződésszerű teljesítés, a sértettől vásárolt mobiltelefon készülék vételárának banki átutalással történő kifizetése és az igénybe vett szolgáltatások ellenértékének megfizetése. A 43 éves férfi a személyi okmányainak rendelkezésre bocsátásával, valamint a mobiltelefon készülék átvételével szándékosan segítséget nyújtott a bűncselekmény elkövetésekor. Az eset még kétszer ismétlődött meg, 2018 decemberében és 2019 áprilisában, mindkét alkalommal ugyanilyen módszerrel károsították meg a szolgáltatót a terheltek.

Közben a 39 éves férfi és felesége a söröző másik kiszolgálóját, egy azóta elhunyt nőt is megkörnyékeztek egy hasonló ajánlattal, aki a házaspár rendelkezésére bocsátotta a személyes adatait, iratait annak tudatában, hogy azokat mire fogják felhasználni. A házaspár tagjai az azóta elhunyt nő adatainak a felhasználásával két mobiltelefont rendeltek meg anélkül, hogy szándékukban állt volna a vételár kifizetése; több mint 540.000.-Ft kárt okoztak a telefontársaságnak. A házaspár női tagja megszerezte továbbá egy másik gyomaendrődi nő személyes adatait is – annak tudta és beleegyezése nélkül –, és azok felhasználásával is rendelt egy mobiltelefon készüléket további közel 250.000.-Ft-os kárt okozva a sértett társaság részére.

A járási ügyészség a terheltek beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a 39 éves férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától; feleségét próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, míg bűnsegédként közreműködő bűntársukkal szemben próbára bocsátás intézkedést alkalmazzon. Ezen felül indítványt tett arra is az ügyészség, hogy a bíróság a sértett telefontársaság által bejelentett polgári jogi igénynek adjon helyt, azaz kötelezze a terhelteket az okozott kár megtérítésére, illetőleg a pultosként dolgozó férfitól a közreműködéséért a bűntársától kapott pénz erejéig vagyonelkobzást rendeljen el.

4.
Tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt azzal az apával szemben, aki az elmúlt évek során közel 1.500.000.-Ft összegű gyermektartásdíj hátralékot halmozott fel.

A 24 éves büntetett előéletű békési férfit a Békési Járásbíróság 2018 májusában a felek egyezségét jóváhagyó végzésében arra kötelezte, hogy az akkor 1 éves gyermekének a tartására fizessen meg havi 25.000.-Ft összegű gyermektartásdíjat a gyermeket nevelő édesanyja részére. A férfi a gyermektartásdíj fizetési kötelezettségének önhibájából nem tett eleget annak ellenére, hogy az évek alatt egyszerűsített foglalkoztatás keretében több munkáltatónál is végzett munkát. 2022 júniusáig 1.350.000.-Ft hátraléka halmozódott fel, amely miatt a Szeghalmi Járásbíróság 2022. augusztus 03-án jogerőre emelkedett büntetővégzésével a tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt 220 óra közérdekű munka büntetésre ítélte. A büntetés azonban nem hozta meg a kívánt eredményt, a terhelt továbbra sem tesz eleget tartásdíj fizetési kötelezettségének és további 150.000.-Ft hátralékot halmozott fel, ezért került sor vele szemben ismét vádemelésre – tájékoztatta portálunkat Dr. B. Nagy Barbara főügyészségi ügyész, sajtószóvivő.