Kívül-belül megújult a szanazugi árvízvédelmi központ

A szanazugi, árvízvédelmi központ Fotó: KÖVIZIG

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósága Nagyváradi Vízügyi Igazgatósággal együttműködve 2017-ben sikeresen pályázott a ,,Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója” című projekttel az Interreg V-A Románia-Magyarország Program felhívására.

Kedvezményezetteknek közös szándékuk volt, hogy növeljék az árvízvédekezés hatékonyságát és a mentesített ártéri öblözetek árvízvédelmi biztonságát, illetve fejlesszék, korszerűsítsék az árvízvédekezés infrastrukturális létesítményeit a Körös vízgyűjtőn.


Rendkívüli események (ár- és belvizek, szennyezések) alkalmával folytatottvédekezéseknél fontos szerepük van az árvízvédelmi szakaszközpontoknak. Ide érkeznek az őrszolgálat útján észlelt adatok,és a jelentések a védműveken tapasztalt káros jelenségekről. Itt történik a védekezés területi irányítása, és itt kerülnek elszállásolásra a védekezésben résztvevők.A 12.02-es Mezőberényi árvízvédelmi szakasz egyik ilyen védelmi központja a Szanazugi Árvízvédelmi Központ. Az épület, mely a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásánál található1959-ben épült, beázott, korszerűtlen volt, nyílászárói, burkolatai, vizesblokkja, fűtési rendszere elhasználódott. Az épület nem elégítette ki a mai kor követelményeit egyik jellemzőjében sem, ezért a magyar oldalon az árvízvédelmiközpont teljes körű rekonstrukcióját tűztük ki célul.

A szanazugi, árvízvédelmi központ Fotó: KÖVIZIG

A Tulcai zsilip a romániai vízgyűjtőn található,1902-ben épült a Kölesér- és Felfogó-csatorna torkolatnál. A zsilip szerkezete mára elavult, magas vízállások idején és a téli időszakban nehezen kezelhető, ugyanis árvíz idején nem ritka a 100 m3/s-os vízhozam sem. A projektben előirányzott műtárgy-rekonstrukción túl az uszadék felfogásának gépesítését is meg kell oldani. A Tulcai zsilipnek nemcsak ár-és belvíz idején jut jelentős szerep, az aszályos időszakokban segítségével biztosítható a mezőgazdasági területek öntöző vízzel való ellátása is. A Tulcai zsilipátépítése megteremti a lehetőségét annak is, hogy belvízi időszakon kívül is legyen friss víz átvezetés a Köleséren, mint határt metsző egyik csatornán, kielégítve ezzel Szalonta és Sarkad térségének ökológiai vízigényét.

A sajtóközlemény megjelenésének indokát az adja, hogy a magyar oldali fejlesztés 2020. május végéig elkészült. A 16 hónapos építési munka eredményeként az árvízvédelmi központ főépülete, a hozzá szervesen kapcsolódó melléképület, valamint a külső környezete teljesen megújult. A Szanazugi Árvízvédelmi Központ immár magasabb színvonalon töltheti be eddigi és tervezett új funkcióját, méltó színtere lesz jövőbeli magyar-román vízügyi tárgyalásoknak, bizottsági üléseknek is.

A román oldalon a közbeszerzési eljárások nem várt elhúzódása miatt jelenleg a műtárgyak építése zajlik. Tekintettel arra, hogy az elektromos hálózat kiépítése a tavalyi évben már megtörtént, nincs akadálya annak, hogy a projekt a meghosszabbított határidőre 2020. december 31-re a tervezett célok maradéktalan elérése mellett befejeződjön.

KÖVIZIG

Close