EU finanszírozással újulnak meg a szeghalmi belvízrendszer főművei

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” elnevezésű – KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosító számú projekt – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, mert az 56. számú Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek legkritikusabb pontjait érinti. Közel 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) konzorciuma 2016-2021 közötti időszakban valósítja meg a beruházást.

Szabó János KÖVIZIG igazgató

A projekt célja, hogy a szeghalmi belvízrendszerben a belvízi elöntések nagysága és ideje, valamint a védekezési költségek csökkenjenek, a károk mérséklődjenek és a főművek védképessége javuljon. Ehhez a feliszapolódott csatornák kotrását és a leromlott állapotú műtárgyak rekonstrukcióját el kell végezni.

A fejlesztés eredményeként összesen 59,6 km hosszú belvízlevezető főcsatornát vonunk rekonstrukció alá, mintegy 85 ezer m3 iszapot kotrunk ki a mederből. A csatornákon lévő összesen 38 vízkormányzó és közlekedést biztosító műtárgy vízszállító képességét visszaállítjuk, és műszaki állapotát javítjuk.

A Kernye I. szivattyútelepen gépészeti rekonstrukció keretében a szivattyúhajtások korszerűsítése, építményi átalakítás, a Kernye II. telepen kisebb gépészeti felújítás mellett, gépi gerebes uszadékkiszedő műtárgy építés, a Macskási szivattyútelepen pedig az elektromos kapcsolószekrények cseréje történik meg.


A projekt jelenlegi állása:

  • A Szeghalmi-megcsapoló-csatorna kotrása a 0+000 – 3+327 fm szelvények között elkészült, és helyreállítottuk a csatorna torkolati műtárgyának rézsűjét.
  • A Szeghalmi-gyűjtőcsatorna I. ütem kotrása és az iszapdepónia rendezése befejeződött. A csatorna 14+399 fm-ben levő műtárgy rekonstrukciója a kapcsolódó mederburkolatok helyreállításával folyamatban van.
  • A Szeghalmi-főcsatorna kotrása elkészült a 1+655 – 3+799 fm szelvények között. A hidromechanizációs kotráshoz szükséges zagykazetták helyének előkészítése a humusz letermelésével és deponálásával megkezdődött.
  • A Kernye I. és Kernye II. szivattyútelepek előtt épülő automata gépi gereb területének letakarítása, a cserjeirtás és a területrendezés elkészült.
  • A Szeghalmi-övcsatornán a biológiai támfal építési munkái terv szerint folynak, melyet a későbbi kotrásból kikerülő iszapdepónia elhelyezése miatt szükséges megépíteni. Az övcsatornán eddig mintegy 750 fm kotrási munka készült el.
  • A Szeghalmi-gyűjtőcsatorna II. ütemének kotrási tervei tervezés és jóváhagyás alatt vannak, a munkákhoz szükséges összes többi kiviteli terv rendelkezésre áll.
Close