Komoly rekonstrukciót kap a Körösladányi duzzasztógát


Lúczi Gergely, a KÖVIZIG műszaki igazgató-helyettese sajtótájékoztató keretében elmondta, hogy a körösladányi duzzasztó 1977-ben épült és azóta üzemel. A 40 éves üzemidő alatt a műtárgy igen elhasználódott. Az üzembe helyezés óta nem volt lehetőség a duzzasztó felújítására, annak ellenére, hogy szerepelt a 1990-es években az állami beruházásból indított Tisza-völgyi nagyműtárgyak rekonstrukciós programjában.

A tervezett rekonstrukciós munkák nélkül a térségbe érkező tiszai és körösi öntözővíz fő elosztó műtárgyának biztonságos üzeme nem biztosítható. Elavultak többek között a műtárgy villamos-, acél- és gépészeti berendezései, illetve betonszerkezete.

Továbbá kiemelte, hogy valószínűsíthető a jövőben az eddigieknél még nagyobb arányú vízigény lép fel a körzetben. A fejlesztések feltételeit megteremtő infrastruktúrának – a többlet vízigény felmerülésekor – rendelkezésre kell állnia, ezért elengedhetetlen a duzzasztómű üzembiztonságát helyreállító és fokozó rekonstrukció megvalósítása.

A Körösladányi duzzasztó hatásterülete 31 000 ha. Ezen területen található Körösladány, Szeghalom és Vésztő. Ezeken a településeken jellemzően a mezőgazdaság biztosít megélhetést a lakosság döntő részének. A mezőgazdaság vonatkozásában, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése érdekében, várhatóan jelentősen növekedni fog az öntözésre, az egyéb mezőgazdasági vízhasználatra berendezett és üzemeltetett területek nagysága.

A műszaki felülvizsgálatok alapján, az alábbi fő szerkezeti elemek korszerűsítésre kerül sor:

  • Duzzasztómű
  • Magasépítmények
  • Burkolatok
  • Vízrajzi létesítmények

Tóth Károly, a kivitelező Kötiviép’B Kft. projektvezetője az elvégzett munkafolyamatokat, a felújítás jelenlegi állását ismertette és aprólékosan kifejtette, hogy a tervezett munkálatok közel felét elvégezték, a beruházás során a gépész és a gátőr szolgálati lakása már elkészült.

A projekt jelenlegi állása:

A beruházás során a szolgálati lakások már elkészültek. Az útburkolatok felújítása jelenleg is folyamatban van, mely kiterjed az üzemi utak hibáinak javítására, süllyedések megállítására, a parkoló felújítására és az épület körüli járdák rendbetételére. A duzzasztó ideiglenes elzáró táblái (Schön-bakok) számára új fedett raktár épül. A bal oldali nyílásban található főelzárás és az ehhez kapcsolódó mozgatóberendezés felújítása, illetve ezzel párhuzamosan a beton felületek rekonstrukciója a tavalyi év során elkészült. Jelenleg a jobb oldali nyílásban – az ideiglenes elzárás által biztosított víztelenített munkatéren – a főelzárás és beton felületek felújítása folyik.

Képgaléria – Fotó: Erdős Csaba

A kivitelezés utolsó szakaszában kerül sor a vízrajzi létesítmények felújítására, építésére az üzemviteli épület rekonstrukciójára, a duzzasztó pillérének lefedésére, a partvédőmű igazítására, a meder kotrására, a jobb oldali mozgatóberendezés beszerelésére illetve az informatikai rendszer kiépítésére.